SPECIALE GEBRUIKSVOORWAARDEN voor de BELCHICKEN® mobiele applicatie

De BELCHICKEN® App is een applicatie voor direct marketing doeleinden. Door gebruik te maken van de BELCHICKEN® App stemt u ermee in om regelmatig via e-mail of pushberichten gepersonaliseerde informatie te ontvangen over diensten, activiteiten, promoties en/of evenementen van BELCHICKEN® die voor u van belang kunnen zijn.

Lees deze Speciale Gebruiksvoorwaarden en onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en Cookiesbeleid zorgvuldig door, zodat u precies weet hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

U kunt ervoor kiezen geen account aan te maken op de BELCHICKEN® App, in welk geval u niet kunt profiteren van de persoonlijke diensten en voordelen van de Applicatie, maar alleen van de standaard promoties van BELCHICKEN®.

1 – Toepassing van deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden

De BELCHICKEN® Loyalty Applicatie (hierna de “BELCHICKEN® App” of de “Applicatie” genoemd) is eigendom van en wordt beheerd door BC Foods, de gemachtigde operator van het merk BELCHICKEN®, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 510/11, 1930 Zaventem, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0724.808.645 (hierna “BC Foods”, “BELCHICKEN” of “BC”).

Deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de BELCHICKEN® App, naast de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden enerzijds en de Algemene Gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de bepalingen van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.

Tenzij in deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald, hebben de gedefinieerde begrippen (beginnend met een hoofdletter) de betekenis die daaraan in de Algemene Gebruiksvoorwaarden is toegekend.

Door de BELCHICKEN® App te downloaden en een gebruikersaccount aan te maken zoals hieronder beschreven, aanvaardt de Gebruiker de toepassing van deze Bijzondere gebruiksvoorwaarden, de Algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en cookiebeleid van BC (hierna gezamenlijk te noemen de “Voorwaarden”). De Gebruiker doet ook volledig afstand van de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden, indien aanwezig.

Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, kan hij/zij geen gebruik maken van de BELCHICKEN® App en aanverwante diensten. Wij nodigen iedere Gebruiker dan ook uit om de Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat hij/zij de BELCHICKEN® App op welke wijze dan ook gebruikt.

2 – Toegang tot de Mobiele Applicatie

2.1. De BELCHICKEN® App kan door de Gebruiker gratis worden gedownload in de App Store en Google Play, in de volgende landen waar de BELCHICKEN restaurants gevestigd zijn: België, Frankrijk en Duitsland.

Toegang tot de Applicatie vereist:

Een telefoon of tablet uitgerust met het besturingssysteem iOS 10 of Android (vanaf de vijfde versie). Het gebruik van een besturingssysteem in een niet-geactualiseerde versie kan leiden tot storingen in het gebruik van de Applicatie;
een werkende internetverbinding.

2.2. De Gebruiker die een persoonlijke account in de BELCHICKEN® App heeft aangemaakt, heeft via de Applicatie toegang tot het BELCHICKEN Loyaliteitsprogramma, zoals beschreven onder de bepalingen van artikel 3.

2.3. Bij de eerste verbinding met de BELCHICKEN® App moet de Gebruiker een persoonlijk profiel aanmaken. In Frankrijk kan een Gebruiker jonger dan 15 jaar geen persoonlijk account aanmaken. In België kan een Gebruiker jonger dan 13 jaar geen persoonlijk account aanmaken. In Duitsland mag een Gebruiker jonger dan 16 jaar geen persoonlijk account aanmaken. De Gebruiker wordt uitgenodigd om op het moment van het aanmaken van zijn persoonlijke account een beschikbare identificatiecode (e-mailadres) en een bijbehorend wachtwoord te kiezen, waarmee hij zich, na het aanmaken van zijn persoonlijke account en op het moment van zijn volgende verbindingen met de Applicatie, kan legitimeren om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke account en de door de Applicatie aangeboden diensten.

2.4. De Gebruiker verplicht zich, indien van toepassing, zich niet te registreren met een identificator die inbreuk maakt op de rechten van een derde (auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsnamen en/of merken van een derde). Het wordt aanbevolen om een complex wachtwoord te gebruiken dat letters en cijfers, kleine letters en hoofdletters, evenals speciale tekens bevat.

2.5. De Gebruiker kan desgewenst ook zijn persoonlijke account aanmaken via zijn Google-, Facebook- of Apple-account, met inachtneming van de identificatieregels voor deze accounts. Bij het aanmaken van zijn persoonlijke account wordt de Gebruiker gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, waaronder persoonlijke gegevens (ten minste zijn naam, voornaam en e-mailadres; daarnaast zijn geslacht, geboortedatum, woonplaats, favoriete BELCHICKEN-producten, favoriete BELCHICKEN-restaurant(en) en zijn klantengroep als hij een geavanceerd profiel wil invullen), op een nauwkeurige, oprechte, volledige en actuele manier. De naam, voornaam en het e-mailadres van de Gebruiker worden automatisch verzameld door BC en zijn IT-dienstverlener als de persoonlijke account van de Gebruiker op de BELCHICKEN® App is aangemaakt via de Google-, Facebook- of Apple-account van de Gebruiker wanneer hij/zij verbinding maakt met deze accounts.

2.6. De Gebruiker verbindt zich ertoe de verstrekte persoonsgegevens bij te werken indien deze verouderd zijn. BC en/of de dienstverleners en/of hun onderaannemers die toegang hebben tot deze gegevens kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typfouten en/of fouten die verband houden met het verouderen van de verstrekte informatie, en/of de gevolgen daarvan.

2.7. De Gebruiker kan in elk geval en op elk moment alle informatie wijzigen die op zijn/haar persoonlijke account is vermeld. De login en het wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk en de Gebruiker stemt ermee in deze vertrouwelijk te behandelen. De Gebruiker, die de enige is die toegang heeft tot de diensten die verbonden zijn aan het gebruik van de BELCHICKEN® App met behulp van zijn/haar identificatiecode en wachtwoord, verbindt zich ertoe om geen enkele andere persoon toegang te verlenen tot de Applicatie onder zijn/haar persoonlijke identificatiecode of wachtwoord.

2.8. Authenticatie van de Gebruiker door zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord vormt een onweerlegbaar vermoeden van toegang tot en gebruik van de BELCHICKEN® App door de Gebruiker. Zodra de Gebruiker zich bewust wordt van toegang tot zijn/haar wachtwoord in het gedeelte “Mijn Profiel” dat toegankelijk is via de Applicatie, dient hij/zij BC onmiddellijk per e-mail te informeren op het adres us@belchicken.com. BC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verlies of openbaarmaking van de login en/of het wachtwoord van de Gebruiker.

3 – BELCHICKEN Getrouwheidsprogramma

3.1. De Gebruiker die een persoonlijke account heeft aangemaakt in de BELCHICKEN® App heeft via de Applicatie toegang tot het BELCHICKEN Loyaliteitsprogramma.

3.2. De Gebruiker die is toegetreden tot het BELCHICKEN Loyaliteitsprogramma kan, via de Applicatie, met name :

Loyaliteitspunten/coupons/zegels verzamelen door zijn/haar persoonlijke account of QR-code te gebruiken voor bestellingen die via de Applicatie of rechtstreeks bij de BELCHICKEN-restaurants zijn gedaan, die vervolgens automatisch aan de Applicatie worden toegevoegd nadat de betaling voor de bestelling is verricht en de bestelling bij het geselecteerde restaurant is opgehaald;
De verzamelde loyaliteitspunten/coupons/zegels bekijken en de BelRewards, d.w.z. de afgeprijsde of gratis product(en) die kunnen worden ingewisseld voor loyaliteitspunten/coupons/zegels, waarvoor zij via de Applicatie in aanmerking komen;
de verzamelde punten/coupons/zegels inwisselen voor de bijbehorende BelRewards.

3.3. Elke aankoop van €10 (exclusief kortingen) geeft recht op één stempel.

3.4. Loyaliteitspunten/coupons/zegels kunnen worden ingewisseld:

Aan de kassa van één van de BELCHICKEN restaurants, nadat de Gebruiker het gewenste product heeft aangegeven bij de kassière, of door de Gebruiker heeft geselecteerd op de bestelterminal van één van de Restaurants, en heeft gecontroleerd of de Gebruiker over voldoende punten/coupons/stempels beschikt. Voor dit laatste moet de Gebruiker de unieke QR-code die bij elke BelReward hoort tonen aan de kassier of aan de kiosken voordat hij toegang krijgt tot het product. Loyaliteitspunten/coupons/zegels kunnen alleen worden ingewisseld voor de producten die horen bij het aantal gebruikte punten/coupons/zegels, zoals aangegeven in de BELCHICKEN® App. Zodra de QR-code is gescand, wordt het saldo aan punten/coupons/zegels van de Gebruiker automatisch bijgewerkt, na aftrek van de punten die overeenkomen met het (de) gevalideerde gratis product(en) of product(en) met korting;
Via de BELCHICKEN® App, als de Gebruiker een bestelling heeft geplaatst via de bezorg- of afhaalservice (afhankelijk van de bezorg- of afhaalservice die wordt aangeboden door het geselecteerde BELCHICKEN-restaurant). Als de Gebruiker voldoende punten/coupons/zegels heeft, kan hij/zij de beschikbare BelReward(s) selecteren in de sectie Portemonnee. Het saldo van de punten/coupons/zegels wordt automatisch bijgewerkt na aftrek van de punten die overeenkomen met het (de) gevalideerde gratis product(en) of product(en) met korting en na betaling van de Bestelling.

3.5. In bepaalde gevallen kunnen loyaliteitspunten/coupons/zegels ook op een andere manier verzameld worden dan door de aankoop van BELCHICKEN producten, via Boosters. Deze Boosters worden als volgt gedefinieerd:

Wanneer de Gebruiker een referentielink naar een andere niet-geregistreerde gebruiker stuurt en deze laatste Gebruiker een nieuw gebruikersprofiel invult;
Op elke verjaardag van de Gebruiker;
De bovenstaande gevallen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

3.6. Er kunnen geen punten/coupons/stempels worden overgedragen tussen twee accounts of twee verschillende Gebruikers. In geen enkel geval kan de Gebruiker het aangeboden product kiezen en/of inwisselen. Loyaliteitspunten/coupons/zegels kunnen alleen worden ingewisseld binnen de specifieke periode die is gedefinieerd in de BELCHICKEN® App. Ze kunnen niet worden ingewisseld voor een geldbedrag of voor andere BELCHICKEN-producten dan die welke overeenkomen met elke puntendrempel, elke coupon of zegel die is verzameld en beschreven in de BELCHICKEN® App, en de evoluties daarvan.

3.7. De Gebruiker moet zich in alle omstandigheden eerlijk en te goeder trouw gedragen bij het gebruik van het BELCHICKEN Getrouwheidsprogramma.

Zo behoudt BC zich het recht voor om de BelRewards verbonden aan de persoonlijke account van de Gebruiker te annuleren, de toegang van de Gebruiker tot de voordelen, punten/coupons/zegels en/of BelRewards verbonden aan het BELCHICKEN Getrouwheidsprogramma te beperken en/of de genoemde account op te schorten of zelfs te sluiten, in geval van misbruik door de Gebruiker bij het gebruik van het BELCHICKEN Getrouwheidsprogramma en/of het niet naleven van de Algemene Voorwaarden.

3.8. BC kan deze annulering, opschorting, beperking of sluiting op elk moment en zonder kennisgeving of rechtvaardiging uitvoeren, in het bijzonder en zonder beperking, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige compensatie of schadeloosstelling:

In geval van fraude, poging tot fraude of diefstal door de Gebruiker ;
In geval van oneigenlijk gebruik of verduistering van het BELCHICKEN-loyaliteitsprogramma ;
In geval van niet-naleving van de Algemene Voorwaarden.

Bovengenoemde sanctie(s) doen geen afbreuk aan de andere rechten en rechtsmiddelen van BC.

3.9. In het kader van het gebruik van het BELCHICKEN Getrouwheidsprogramma is BC verplicht om persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsbeleid, zoals beschreven onder de bepalingen van artikel 5.

De toegang tot de bovenvermelde diensten kan onderworpen zijn aan beperkingen ten aanzien van bepaalde personen. Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om na te gaan of zijn/haar situatie hem/haar toestaat van deze diensten gebruik te maken.

4 – Gebruik van de Mobiele Applicatie

4.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Applicatie te goeder trouw en in overeenstemming met de , voor zijn/haar eigen persoonlijke behoeften te gebruiken, en uitsluitend om gebruik te maken van de via de Applicatie toegankelijke diensten. Het is de Gebruiker ten strengste verboden de Applicatie te gebruiken ten behoeve van derden.

De bovengenoemde diensten, waaronder de BELCHICKEN® App en het BELCHICKEN Loyaliteitsprogramma, zijn gratis en in principe op elk moment toegankelijk. In het kader van onderhoud, updating en om elke andere reden, in het bijzonder van technische aard, kan de toegang tot de diensten echter onderbroken worden zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding. BC en/of zijn dienstverleners en/of onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen en de gevolgen ervan voor de Gebruiker.

De Gebruiker stemt er tevens mee in geen van de volgende handelingen te verrichten:

De Applicatie geheel of gedeeltelijk wijzigen;
De Applicatie geheel of gedeeltelijk en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan gebruiken voor commerciële doeleinden;
De Applicatie decompileren, behalve in gevallen waarin de wet specifiek voorziet;
De Applicatie te gebruiken op een wijze waardoor deze ontoegankelijk wordt, wordt beschadigd of niet meer kan functioneren;
Het gebruik van de Applicatie beperken of verhinderen, de Applicatie gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en/of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van BC.

De Gebruiker verbindt zich ertoe BC onmiddellijk op de hoogte te stellen, op het volgende e-mailadres: us@belchicken.com, van elke fout, bug of vergissing die hij/zij opmerkt bij het gebruik van de Applicatie.

De Gebruiker verbindt zich er verder toe alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar telefoon en/of tablet, de opgeslagen gegevens en de software die op deze telefoon en/of tablet is geïnstalleerd te beschermen tegen besmetting door computervirussen en andere invasieve en/of schadelijke elementen. BC en/of haar dienstverleners en/of hun onderaannemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de Gebruiker, in het bijzonder zijn/haar telefoon, tablet, software, netwerkapparatuur en/of enige andere apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot en/of gebruik van de Applicatie.

4.2. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Gebruiker dat:

Hij/zij zich ervan bewust is dat hij/zij lid is van het BELCHICKEN Loyaliteitsprogramma, waarvan gebruik kan worden gemaakt vanaf het eerste gebruik (door flashcode ) van de QR-code aan de kassa van een BELCHICKEN restaurant;
Hij/zij kennis heeft van het principe en de aard en werking van het internet/mobiele netwerk, waarbij de Gebruiker de kenmerken en beperkingen aanvaardt, met name met betrekking tot responstijden, raadpleging of gegevensoverdracht;
Hij/zij zich bewust is van het feit dat BC geen enkele controle uitoefent en kan uitoefenen over de aard of de kenmerken van de gegevens die toegankelijk zijn op het internet/mobiele netwerk en die kunnen worden doorgegeven via zijn diensten en dat BC bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden die direct of indirect kan voortvloeien uit dergelijke gegevens;
Hij/zij zich bewust is van het feit dat de gegevens die circuleren op het internet niet beschermd zijn tegen mogelijk misbruik en dat, als gevolg daarvan, de communicatie van alle informatie gebeurt op eigen risico van de Gebruiker;
Hij/zij zich ervan bewust is dat de informatie in de Applicatie een database vormt, die eigendom is van BC in haar hoedanigheid van producent in de zin van Boek XI, Titel 7 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht. Bijgevolg is het de Gebruiker verboden om (i) het geheel of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de Applicatie over te nemen op een ander, op welke wijze en in welke vorm dan ook, en (ii) het geheel of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de Applicatie te hergebruiken in welke vorm dan ook, met inbegrip van een hypertext link.

4.3. BC biedt de Gebruiker een ondersteuningsdienst die hij uitsluitend per e-mail kan raadplegen op werkdagen en tijdens werkuren voor elk probleem met betrekking tot het gebruik van de Applicatie. De Gebruiker kan per e-mail contact opnemen met deze ondersteuningsdienst op het volgende adres: us@belchicken.com.

4.4. BC kan de Gebruiker via de App Store of Google Play updates van de Applicatie aanbieden om nieuwe functies toe te voegen of bugs te corrigeren die BC mogelijk heeft ontdekt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe deze updates te downloaden. Indien de Applicatie of het besturingssysteem van de telefoon en/of tablet waarop de Applicatie is geïnstalleerd niet is bijgewerkt, is het mogelijk dat de Applicatie niet naar behoren functioneert, waarvoor BC op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

5 – Bescherming van persoonsgegevens

5.1. In verband met het gebruik van de BELCHICKEN® App kan BC persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met BC’s Privacy- en Cookiesbeleid. Het Privacy- en Cookiesbeleid legt uit hoe BC bepaalde persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt tijdens het gebruik van de BELCHICKEN® App. Door een gebruikersaccount aan te maken en de App te gebruiken, erkent de Gebruiker automatisch dat hij/zij het Privacy- en Cookiesbeleid van BC heeft gelezen en verklaart hij/zij dit te hebben geaccepteerd.

5.2. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het Privacy- en Cookiesbeleid, vestigt BC de aandacht van de Gebruiker op het feit dat informatie met betrekking tot het gebruik van de App door de Gebruiker kan worden bekeken door BC om te bepalen of dit gebruik in overeenstemming is met de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving om misbruik te voorkomen of te bestraffen. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is BC’s legitieme belang. In geen geval zal BC afbreuk doen aan de fundamentele rechten en vrijheden van de douane die voorrang hebben.

6 – Beëindiging

6.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor onbepaalde tijd. Het persoonlijke account van de Gebruiker op de Applicatie zal echter automatisch door BC worden gedeactiveerd 3 jaar na de laatste verbinding van de Gebruiker met de BELCHICKEN® App.

6.2. BC behoudt zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot en het gebruik van de BELCHICKEN® App en/of de daaraan verbonden voordelen te allen tijde en zonder kennisgeving of rechtvaardiging te beëindigen, op te schorten of te beperken, in het bijzonder en zonder beperking indien BC verneemt of vermoedt dat de Gebruiker de BELCHICKEN® App op een onwettige en/of ongepaste wijze en/of in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving gebruikt.

6.3. De Gebruiker mag de BELCHICKEN® App ook te allen tijde kosteloos van zijn/haar apparaat verwijderen.

6.4. Na het afsluiten van de persoonlijke account van de Gebruiker, ongeacht of deze afsluiting is geïnitieerd door de Gebruiker of door BC, heeft de Gebruiker geen toegang meer tot de diensten van de BELCHICKEN® App. Alle beperkingen van garantie en aansprakelijkheid die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, blijven van kracht na het einde van de contractuele relatie.

Laatste update: april 2022