Refund and Returns Policy

Algemeen restitutiebeleid

Bedankt voor het kopen van onze producten (of het abonneren op onze diensten) op Belchicken.com gerund door BC FOODS BV. Wij bieden een volledige geld-terug garantie voor alle aankopen op onze website. Als u niet tevreden bent met het product dat u bij ons hebt gekocht, kunt u uw geld terugkrijgen zonder vragen te stellen. U komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling binnen 14 kalenderdagen na uw aankoop.

Na de periode van 14 dagen komt u niet meer in aanmerking en kunt u geen terugbetaling meer krijgen. Wij moedigen onze klanten aan om het product (of de dienst) in de eerste twee weken na aankoop uit te proberen om er zeker van te zijn dat het aan uw behoeften voldoet. Als u nog vragen heeft of een terugbetaling wilt aanvragen, neem dan gerust contact met ons op orders@belchicken.com

General Refund Policy 

Thank you for purchasing our products (or subscribing to our services) on belchicken.com run by BC FOODS BV. We offer a full money back guarantee for all purchases on our website. If you are not satisfied with the product you purchased from us, you can get your money back with no questions asked. You are eligible for a full refund within 14 calendar days of your purchase.

After the 14 day period, you are no longer eligible and cannot receive a refund. We encourage our customers to try out the product (or service) in the first two weeks after purchase to make sure it meets your needs. If you have any questions or would like to request a refund, please feel free to contact us orders@belchicken.com

Politique générale de remboursement 

Merci d’acheter nos produits (ou de souscrire à nos services) sur belchicken.com géré par BC FOODS BV. Nous offrons une garantie de remboursement intégral pour tous les achats effectués sur notre site web. Si vous n’êtes pas satisfait du produit que vous avez acheté chez nous, vous pouvez vous faire rembourser sans poser de questions. Vous avez droit à un remboursement intégral dans les 14 jours civils suivant votre achat.

Après la période de 14 jours, vous n’êtes plus éligible et ne pouvez pas recevoir de remboursement. Nous encourageons nos clients à essayer le produit (ou le service) dans les deux premières semaines suivant l’achat pour s’assurer qu’il répond à leurs besoins. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un remboursement, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse orders@belchicken.com.

Belchicken HQ

Leuvensesteenweg 510/11, 1930 Zaventem