Lees onze Privacy Policy
Aarzel niet om contact met ons op te nemen
of ons te bellen.
Algemene informatieWelkom op onze privacybeleid-pagina! Wanneer u gebruik maakt van onze winkeldiensten, vertrouwt u ons uw informatie toe. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen wij onze diensten nog beter voor u maken. We kunnen u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten en advertenties tonen, u helpen contact te leggen met mensen of het delen met anderen sneller en eenvoudiger maken. Wanneer u onze diensten gebruikt, willen we dat het u duidelijk is hoe we informatie gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk; we hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat u kunt controleren hoe u uw informatie kunt beheren en uw privacy en veiligheid kunt beschermen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Onze klanten hebben te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, door een schriftelijk verzoek in te dienen. De Onderneming stelt alles in het werk om passende voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens te waarborgen en om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. De Vennootschap controleert echter niet elk risico verbonden aan het gebruik van het Internet, en waarschuwt daarom de gebruikers van de Site voor de potentiële risico's verbonden aan de werking en het gebruik van het Internet. De Site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Aangezien de Vennootschap geen controle heeft over deze websites en externe bronnen, kan de Vennootschap niet verantwoordelijk worden gesteld voor het aanbod of de weergave van deze websites en externe bronnen, en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of vanaf deze websites of externe bronnen beschikbaar is.

Beheer van persoonsgegevens


U kunt uw persoonsgegevens voor veel van onze diensten online bekijken of bewerken. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door ons. Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien of beheren, hangt af van de diensten die u gebruikt. U kunt kiezen of u promotionele communicatie van onze winkel wilt ontvangen via e-mail, SMS, fysieke post en telefoon. Als u promotionele e-mail of SMS-berichten van ons ontvangt en u wilt zich hiervoor afmelden, dan kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mail, telefoongesprekken en post door een bezoek te brengen aan en u aan te melden bij Company Promotional Communications Manager, waarmee u uw contactgegevens kunt bijwerken, uw contactvoorkeuren kunt beheren, u af kunt melden voor e-mailabonnementen en kunt kiezen of u uw contactgegevens wilt delen met onze partners. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte serviceberichten die deel uitmaken van bepaalde winkeldiensten.

Informatie die we verzamelen


Onze winkel verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. Sommige van deze gegevens verstrekt u rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijke account aanmaakt. Sommige gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze diensten omgaat, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies, en door foutrapporten of gebruiksgegevens te ontvangen van software die op uw apparaat draait. Wij verkrijgen ook gegevens van derden (waaronder andere bedrijven). Zo vullen wij bijvoorbeeld de gegevens die wij verzamelen aan door demografische gegevens van andere bedrijven te kopen. We gebruiken ook diensten van andere bedrijven om ons te helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres, zodat we bepaalde diensten aan uw locatie kunnen aanpassen. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de diensten en functies die u gebruikt.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Onze winkel gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoeleinden: om ons bedrijf te runnen en de diensten die we aanbieden te leveren (inclusief het verbeteren en personaliseren), om communicatie te verzenden, inclusief promotionele communicatie, en om advertenties weer te geven. Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen via de verschillende winkeldiensten die u gebruikt om u een meer naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Om de privacy te verbeteren, hebben wij echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd die zijn ontworpen om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. Zo slaan wij bijvoorbeeld gegevens die wij van u verzamelen wanneer u niet geverifieerd bent (niet bent ingelogd), apart op van accountinformatie waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Het delen van uw informatie

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of wanneer dit nodig is om een transactie te voltooien of een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons dat vraagt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen wij betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met onze gecontroleerde filialen en dochterondernemingen. Wij delen ook persoonsgegevens met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die wij hebben ingehuurd om klantenservice te verlenen of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten, toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om die functies te kunnen vervullen. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze vereisten inzake gegevensbescherming en -beveiliging en mogen zij de persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of de verkoop van activa.